ACT NOW

Med Commute går miljöarbetet hand i hand med ekonomiska besparingar. Ta del i missionen med Europas nya ridesharing-app, specifikt framtagen till verksamheter och offentliga institutioner.

24276 kg. CO2
sparat tillsammans

Kör tillsammans i organisationen

Det finns stora pengar att spara genom att samåka. Samtidigt kan ni visa er CO2-besparing i CSR-rapporten.

Även om det existerar en bilpool, är problemet ofta att medarbetarna saknar överblick över vem som planerat att köra och när - särskilt över avdelningsgränserna.

Commute gör det möjligt att på ett ögonblick få svar på, om någon av kollegorna planerat en resa till samma möte eller konferens som dig själv. Lediga säten uppdateras i realtid i appen och du kan enkelt söka en ledig plats eller invitera dina kollegor. Chatt-funktionen gör det smidigt att kommunicera resans detaljer.

Ni kan vara på frontlinjen i miljöarbetet och göra en aktiv insats för att uppnå FN:s världsmål och Global Compact. 90% av bilarna på våra vägar kör med bara föraren i bilen. Samåkning är ett av de snabbaste och mest effektiva sätten att reducera våra koldioxidutsläpp här och nu - när vi kör tillsammans sparar vi miljön för upp till 80% av växthusgasutsläppen. Vår inbyggda CO2-räknare gör det möjligt att liveuppdatera er CO2-besparing på intranätet, ända ned till avdelningsnivå, och framlägga resultatet i årsrapporten.

Teknologin är på plats - ACT NOW!

Organisationen

Fördelar för organisationen 

Sparar bilkostnader 

Bensin är dyrt. Det är försäkring och service också. Effektivisera utnyttjandet av er bilpool och minska såväl direkta resekostnader som antalet bilar.

Reducerar CO2-utsläppen

10 av 11 bilar i Danmark kör runt med bara en person. När vi fyller bilarna bättre, kan vi minska CO2 utsläppen med upp till 80%. Följ minskningen live på intranätet och samla resultatet till årsrapporten.

Effektiviserar arbetstiden 

Kör du idag, så kör jag imorgon. När vi delar på körningen, kan passagerarna använda resetiden effektivt 

Styrker organisationskulturen

Möt nya kollegor med Commute! Samåkning för människor närmare varandra och styrker samarbetet i organisationen. 

Minskar behovet av p platser 

Det finns roligare saker att göra än att leta efter parkeringsplatser. När ni använder Commute till samåkning behövs färre av dem. Det ger mer plats till alla.

Underlättar reserapporteringen

Sluta fylla i långa reseräkningar. Med Commute klarar du det på ett klick. Det enda du behöver fylla i är ändamålet för resan. Mycket kan vi klara på Commute, men inte läsa dina tankar :-)

Så här fungerar det

Step 1

Registrera dig med ditt telefonnummer
.

Step 2

Använd appen som chaufför eller passagerare.

Step 3

Skriv in information om din resa.

Step 4

Ansök om en plats eller godkänn andras ansökningar.

Step 5

Fixa de praktiska detaljerna innan resan.

Ni kan reducera CO2-utsläppen

Samåkning är ett av de snabbaste och mest effektiva sätten att reducera våra koldioxidutsläpp här och nu. Commute är en plattform som snabbt och enkelt skapar överblick över vem som kör och vem som önskar skjuts, utan att medarbetarna blir beroende av varandra. 

Commute är inte designat för att schemalägga pendling till och från arbetet, men för att effektivisera den interna körseln i organisationen, tex. vid resor till och från möten, eller mellan avdelningar, där det är relevant att fylla bilarna. Vi hjälper er att kartlägga era särskilda förutsättningar.

Enligt FN:s världsmål och Parisavtalet, ska vi ha minskat våra samlade CO2-utsläpp med minst 50% år 2030 och nå en negativ utsläppsbalans senast år 2050, om vi ska kunna hålla den globala temperaturstegringen under 1,5 grader. 

Trafiken står för drygt 30% av de samlade växthusgasutsläppen i Europa. Sverige har beslutat att minska CO2-utsläppen från trafiken med 70%, från år 2010 till 2030.  Det betyder en årlig minskning på i genomsnitt 8%. Men antalet bilar på våra vägar bara stiger och det finns idag över 5 miljoner bilar i trafik i landet. Även om bilarna blir allt mer miljövänliga, går förändringen alldeles för långsamt för att vi ska hinna nå målen. Naturvårdverket skriver 2019 följande: 

“Den energieffektivisering och övergång till biodrivmedel som sker

 räcker inte till för att motverka effekten av att mängden trafik ökar.” 

Verksamheterna står med ett stort samhällsansvar i den gröna omställningen. 

Alarmerande nog har kurvan vänt uppåt sedan 2018, så att våra utsläpp istället ökat. Därav står flera drastiska politiska tilltag för dörren. Var förberedda och börja spara CO2 från i morgon med Commute.

Vi erbjuder en organisationsspecifik lösning, dit endast verksamhetens medarbetare har tillgång. Appen beräknar kontinuerligt CO2-besparingen, så att den kan uppdateras på intranätet och offentliggöras i CSR-rapporten. Commute fungerar därmed också som verktyg för att lägga upp CO2-bonusbudgetar, antingen för hela verksamheten eller ned på avdelningsnivå. Appen kan dessutom sända push-besked vid strategiskt valda tidpunkter.

Teamet bakom Commute

Phillip Thorvald Jespersen

Co-founder

Simone Ulv Kankowski

UX Specialist and Head of Marketing

Lisbeth Lumby Rasmussen

Head of Sales Public Sector

Marie Dam Larsen

Research and Innovation Manager

Emma Kirstine Jespersen

SoMe-responsible

Martin Romvig

Chairman of the Board

Mads Jakobsen

Member of the Board

Kontakta oss

Har du frågor om Commute? Kontakta oss gärna. Vi är redo att svara på dina frågor.